Výlep plakátů

Naše společnost Služby města Oseka, s.r.o., se sídlem Zahradní 246, Osek, zajišťuje smluvně

výlep plakátů na plakátovacích plochách ve městě Osek.

Výlep je prováděn 2x týdně, a to v úterý a ve čtvrtek dle schválených pravidel pro výlep plakátů.

Poplatky za výlep plakátů lze uhradit v hotovosti nebo na fakturu přímo na provozovně

Služby města Oseka, s.r.o., v ul. Tyršova 23, Osek, dle platného ceníku.

 

Pravidla pro výlep plakátů