Plán zimní údržby města Oseka

Zimní údržbu města Oseka zajišťují:

Služby města Oseka, s.r.o.
se sídlem Osek, Zahradní 246 a provozními areály Osek, Dolnonádražní 406 a Osek, Tyršova 23

1.
Úvodní ustanovení
V souladu se smlouvou o zabezpečení zimní údržby ve městě Oseku společnost Služby města Oseka, s.r.o. zajišťuje:
a) odklízení sněhu a posyp místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství zajistí způsobem a v termínech stanovených tímto plánem zimní údržby
b) nejpozději do 30.října roku doplnění posypových materiálů tak, aby jejich zásoba stačila na pokrytí 50% obvyklé zimní spotřeby.
c) nejpozději do 30.října roku přípravu všech dopravních prostředků a mechanismů pro potřeby zimní údržby, zejména provede kontrolu jejich technické způsobilosti pro zimní provoz a připravenost k namontování příslušných speciálních nástaveb.
d) zimní pohotovost strojů a posádek k zabezpečení zimního úklidu a údržby.
Pohotovost ve smyslu této smlouvy představuje trvalou připravenost dopravních prostředků, mechanismů a dostupnost jejich posádek v zimním období k operativnímu plnění.

2.
Popis činnosti:
Zimní údržbou se zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami při sjízdnosti veřejných komunikací a schůdnosti chodníků na území města. Plán zimní údržby města je základní normou pro činnost mechanizace a pracovníků určených k jejímu plnění.
Zimní údržba bude zahájena dle vývoje povětrnostních a klimatických podmínek. Pro účely tohoto plánu zimní údržby se rozumí zimním obdobím, od 1.listopadu do 31.března následujícího kalendářního roku. Údržba spočívá v odstraňování napadaného sněhu z vozovek – pluhováním, škrábáním, údržbě a schůdnosti chodníků, očištění přechodů pro chodce a vstupů vozovek, udržování čistoty ve městě. Během zimního období mají osádky vozidel povoleno parkovat se služebními vozidly u svého bydliště.
V tomto plánu je určeno pořadí důležitosti a předpokládané časy jejich provedení ( nejedná – li se o kalamitní situaci ).

3.
Přehled mechanizace
Na zimní údržbu je vyčleněn:
a) 1 traktor zn. Massey Ferguson s pluhem pro úpravu křižovatek, odhrnování závějí a pluhování místních komunikací, pluhování Dlouhé louky.
b) 1 vozidlo zn. Fumo M-31, které je vybaveno radlicí a rozmetadlem pro posypový materiál. Vozidlo je určeno k úpravě místních komunikací v kombinaci s traktorem.
c) 1 vozidlo zn. Fumo M-27, které je vybaveno radlicí a rozmetadlem pro posypový materiál. Vozidlo je určeno k úpravě místních komunikací v kombinaci s traktorem.
d) 1 vozidlo zn. HAKO – Citymaster 1250 určené k úpravě chodníků širších 1,40 m v katastru města Oseka. Úpravu je možno provádět pomocí radlice a rozmetadla posypového materiálu.
e) 1 vozidlo zn. Fiat Fiorino, který se používá k operativní přepravě potřebného materiálu a osádky na předem určené lokality, jež jsou očišťovány manuálně.
f) 1 multifunkční stroj zn. AVANT, který je vybaven radlicí. Vozidlo je určeno k úpravě chodníků širších 1,90 m v katastru měst Oseka, k úpravě místních komunikací a pro úpravu umělého trávníku na stadionu v zimním období.
g) 2 traktůrky zn. Husqvarna a Jonsered vybavené radlicí k úpravě chodníků širších 1,40 m v katastru města Oseka. Doplňují ruční čištění.
Při náledí je používáno posypového materiálu. U sněhových vrstev vyšších než 3 cm není povoleno provádět posypy chemickými ani inertními materiály. Posyp je možné provádět pouze po provedeném pluhování, pokud zbývající sněhová vrstva nepřevyšuje tloušťku 3 cm. Výjimka z provádění posypu je stanovena pro oblast Dlouhé Louky, kde se posyp nepředpokládá, pokud to nebude nezbytně nutné s ohledem na dlouhotrvající náledí. V takovém případě je možné provést posyp inertním materiálem, resp. jemným štěrkem. Z důvodu možné kontaminace místních studní a vrtů (zdrojů vody) nebude v žádném případě využita k posypu sůl.

Osádky každého vozidla jsou stálé, tvoří je 2 zaměstnanci oprávněni ovládat vozidlo, schopni se navzájem zastoupit, a jsou obeznámeni s lokalitami, které upravují. Vždy jedna osádka drží pohotovost 24 hodin dle předem vypracovaného harmonogramu, sleduje klimatické podmínky, provádí kontrolu kritických míst a v případě zjištění větších nedostatků ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích mobilizuje ostatní osádky vozidel a mechanismů.
Výjezd jednotlivých vozidel na zimní údržbu je do 15 minut od okamžiku, kdy sněhová vrstva přesáhne výšku 5 cm.

4.
Manuální práce
Na zimní údržbu je dále vyčleněno cca 10 pracovníků, kteří zajišťují manuálně ( s pomocí lopat a škrabek ) schůdnost obecních chodníků, přechodů pro chodce, plní zvláštní požadavky úřadu města a udržují pořádek ve městě. Tito pracovníci jsou rozděleni do skupinek a očišťují předem určené trasy dle aktuální potřeby.
5.
Pásma a časové intervaly
Jednotlivá pásma, dále specifikovaná pro potřeby zimní údržby ve městě musí být schůdná a sjízdná v následujících časech:
I. pásmo do 3h. od výjezdu vozidla a/nebo po ukončení sněžení
II. pásmo do 5h. od výjezdu vozidla a/nebo po ukončení sněžení
III. pásmo do 8h. od výjezdu vozidla a/nebo po ukončení sněžení
IV. pásmo do 24h. po zprůjezdnění komunikace na Dlouhou Louku
Odhrnování sněhu z místních komunikací a jejich křižovatek ( včetně křižovatek se státními komunikacemi ) pomocí radlice a posypových hmot.

Zimní plán údržby města pro vozidlo Multicar M – 31, Multicar M – 27 v součinnosti traktor Massey Ferguson s pluhem
TRAKTOR:
MULTICAR M – 31 a MULTICAR M – 27:

I. pásmo
01. Hrdlovská – včetně sjezdů na ulici Tyršova a také vjezdy k panelovým domů
02. Vrbenského
03. Smetanova
04. Lidická
05. Dolejšova
06. Svobody
07. Husova
08. K.H.Borovského
09. Dolnonádražní – až k nádraží ČD
10. Horská ke kapličce

II. pásmo
01. sídliště Kolonie včetně spojovací ulice Slovenská a Sokolská
02. Palackého, Partyzánská, Riegerova
03. Jateční a ulička pod hasičskou zbrojnicí
04. Zahradní
05. Rybniční
06. sídliště Nelsonská včetně vjezdů k domům včetně příjezdové cesty k č.p. 638 a č.p. 639
ul. Nelsonská
07. Vilová
08. Bezručova
09. Krtkova
10. Lesní
11. V domkách
12. Klášterní
13. Tovární

III. pásmo
01. dvůr ZŠ v Nelsonské ulici
02. Vodičkova
03. u Autokempu
04. Máchova
05. Jiráskova
06. za garážemi u nádraží v Hrdlovské ulici, včetně sjezdů ke garážím
07. v areálu ZŠ Hrdlovská ul. – před školní jídelnou
08. Krátká a propojení na ulici Obránců míru
09. Švermova
10. ulička proti vrátnici firmy HAVE
11. Hornická – směr fotbalové hřiště ,, Batlík“
12. cesta kolem koupaliště od ATC do Rybniční ul.

IV. pásmo: Zimní plán údržby Dlouhá louka
01. cesta – Chaty ve větrolamu
02. cesta – Hrdlovské chaty
03. cesta – Chaty v horní části
04. Odstavná parkovací plocha

Zimní plán údržby: ruční úprava určených lokalit pro osádku FIAT Fiorino

FIAT:

01. schodiště za prodejnou Mototechny a bývalou prodejnou ALIMA
02. schody Hrdlovská ulice mezi panelovými domy 653 – 654 a 657 – 658
03. schodiště u bývalé prodejny ALIMA a přechody
04. schodiště u mateřské školky Hrdlovská ulice
05. schodiště u vlakového nádraží a boční sjezd pro kočárky ul. Vrbenského
06. chodník nad panelovými domy v Lidické ulici včetně schodiště
07. autobusové zastávky linky č. 13 u č.p. 112, Nelsonská ul. v obou směrech
08. chodník a lávka přes potok spojující ulice Nelsonská a Smetanova
09. park spojující ulice Vrbenského a Smetanova
10. autobusová zastávka na Lom a prostor před bankomatem
11. autobusová zastávka na náměstí směr Duchcov
12. autobusová zastávka naproti ZŠ Nelsonská ulice
13. autobusová zastávka u restaurace ,,Národní dům“ a zastávka proti zdravotnímu středisku ulice Tyršova
14. autobusové zastávky za restaurací ,, U Zelené žáby“ v obou směrech
15. autobusové zastávky linky č. 13 na ulici Obránců míru v obou směrech
16. autobusová zastávka v kolonii směr Duchcov
17. autobusová zastávka v kolonii u č.p. 530 ( JEPA )
18. vnitřní chodník v sídlišti Kolonie
19. chodník u vjezdu na parkoviště v Nelsonské ul u č.p. 234

Zimní plán údržby: úprava chodníků radlicí a posyp určených lokalit pro osádku HAKO Citymaster 1250

HAKO:

01. chodníky Hrdlovská po obou stranách
02. chodník ulice Vrbenského, pravá strana od nádraží podél rodinných domků, levá strana k parkovišti u stadionu
03. chodník ulice Lidická
04. chodník ulice Švermova
05. chodníky ulice Dolejšova
06. chodník ulice Tyršova od Zelené žáby směr Háj
07. chodník ulice Hřbitovní – podél hřbitovní zdi až k nádraží ČD a ke vstupu na hřbitov
08. chodník ulice Smetanova
09. chodník ulice Jateční
10. chodník ulice Tyršova od křižovatky Tyršova a Hrdlovská U dubu směr Háj
11. chodník – ulice Obránců míru – od prodejny železářství 3J elektro k bývalému kinu
12. chodník – Dolejšova ulice kolem prodejny Astra, včetně sjezdů k parkovištím vozidel
13. chodník – ulice Sokolská – od Jepy k vrátnici firmy HAVE
14. chodníky ulice Sokolská a sídliště Účko
15. chodníky v areálu hřbitova
16. chodník ulice Hřbitovní – podél hřbitovní zdi až k nádraží ČD a ke vstupu na hřbitov

Zimní plán údržby města – pracovní stroj Avant

AVANT:

01. vjezdy k panelovým domům ulice Hrdlovská
02. zadní chodník okolo panelových domů v ulici Hrdlovská
03. silnice kolem garáží – v Hrdlovské ulici za panelovými domy č.p. 641 – 643 včetně parkoviště před garážemi
04. parkoviště u MŠ Hrdlovská ( Alima )
05. parkoviště za Tescem ul. Tyršova
06. parkoviště u knihovny ul. Tyršova
07. parkoviště nad rychlým občerstvením ul. Nelsonská
08. chodník – Vrbenského ulice – podél stadionu až k nádraží ČD
09. chodník – Tyršova ulice – podél parku ,, u Dubu “ ke křižovatce ulice Vrbenského
10. chodník – Tyršova ulice – od zastávky naproti Národnímu domu ke Klášternímu náměstí
11. chodník – před ZŠ – Nelsonská – až k parkovišti nad prodejnou občerstvení včetně Nelsonské
ulice od památníku Nelsonské katastrofy
12. parkoviště před lékárnou
13. chodník od ,,Dubu“ podél zábradlí do Hrdlovské ulice, chodník naproti dubu
14. parkoviště u Alimy
15. chodníky ulice Obránců míru

Zimní plán údržby města – ruční čištění

1.
Ruční úprava určených lokalit
Přednostně se budou upravovat přechody pro chodce, prostranství před ZŠ Nelsonská ul. – vč. schodiště, chodníků a vstupů do zdravotnických zařízení a budovy Městského úřadu, autobusové zastávky.
2.
Seznam lokalit určených k zimní údržbě
• KLÁŠTERNÍ NÁMĚSTÍ: přechod pod drogerií, autobusová zastávka, parkoviště za zastávkou, přechod naproti bankomatu, chodník k bankomatu a prostor před ním, autobusová zastávka na Lom a chodník kolem zdi a kolem parku až k ZŠ Nelsonská včetně přechodu, chodník k autobusové zastávce a zastávka směr Hrob.
• ZŠ NELSONSKÁ UL.: schodiště před školou a prostor před zadními vchody
• NELSONSKÁ: přechod u prodejny květin, vjezd na parkoviště, přechod k restauraci Černý orel, přechod přes ulici Zahradní, 2 x autobusové zastávky č. 13, přechod u prodejny č.p. 112 Nelsonská ul., chodník od památného stromu k vjezdu do lesního závodu a směrem k železničnímu přejezdu, malý chodník od zastávky č. 13 směrem k náměstí
• LIDICKÁ: prostor před vývěsní plochou, chodník nad panelovou zástavbou, propojka do ulice Vrbenského, schodiště u nádraží
• SMETANOVA: propojka přes lávku k ulici Nelsonská, chodník okolo zubního lékaře, chodníky okolo panelových domů
• TYRŠOVA: přechody na křižovatce Vrbenského, autobusová zastávka směr Duchcov, zastávka směr Dubí, přechody u nákupního střediska, schodiště k Alimě
• HRDLOVSKÁ: schodiště k MŠ, přechody k panelovým domům, spojovací chodníčky mezi panelovými domy, hlavní chodníky
• VRBENSKÉHO: vstupy na křižovatce Hrdlovská – Jiráskova, vstupy na křižovatce Smetanova – Vrbenského
• SVOBODY: chodníky po obou stranách před rodinnými domy
• DOLEJŠOVA: chodník před panelovými domy, schodiště k panelovým domům
• HUSOVA: chodníky od křižovatky Slovenská okolo ,,Smrčkovny“ až k poště po obou stranách
• SLOVENSKÁ: přechody, autobusová zastávka, chodník směr pošta
• SOKOLSKÁ: autobusová zastávka, chodník naproti VGP
• OBRÁNCŮ MÍRU: přechod pod bývalým kinem, přechod u autolakovny, 2 x autobusová zastávka č. 13
• ROOSEVELTOVA: chodníky až k poslední ulici Lesní včetně chodníku v ulici Lesní, přechod
• DOLNONÁDRAŽNÍ: chodník od náměstí dolů v celé šířce
• SÍDLIŠTĚ KOLONIE: vnitřní chodník a chodník mezi zadními vstupy z ulice Slovenská a Hornická

Zimní údržba se nezajišťuje na účelových komunikacích ( cesta kolem č.p. 692, cesta k č.p. 298 ) a na komunikaci Horská v úseku od kapličky směrem k hradu.