Odpadové hospodářství

  • Svoz komunálního odpadu, bio odpadu, tříděného odpadu
  • Sběrný dvůr
  • Sběr nebezpečného odpadu
  • Výkup surovin