Hřbitov

Otevírací doba

zimní období: říjen-březen 7.30 – 17.00 hod.

letní období:   duben-září   7.30 – 19.00 hod.

Ceník prací a služeb:

Výkop hrobu  

letní období    od 01.03-31.10.  3.600,- Kč
zimní období  od 01.11.-28.02.  5.520,- Kč
1 vsyp  1.000,- Kč
 pronájem obřadní místnosti     420,- Kč

* Uvedené ceny jsou včetně DPH

Ceník pronájmu hrobových míst na 10 let

 hrob     500,- Kč
 dvojhrob  1.000,- Kč
 trojhrob  1.500,- Kč
 kolumbárium malé (nově zřízené)  2.000,- Kč
 kolumbárium velké  3.000,- Kč

* Uvedené ceny jsou včetně DPH

Řád veřejného pohřebiště v Oseku