!!! Změna plateb za odpad !!!

Upozorňujeme občany, že od 1.1.2022 dochází ke změně plateb:

• pro občany Oseka za stavební odpad nad limit 300 kg
• pro občany cizích obcí za veškerý odpad

Veškeré tyto platby budou probíhat v hotovosti při předání odpadu ve sběrném dvoře.
Děkujeme za pochopení.