Stanovení limitu – Stavební odpad

Upozorňujeme občany, že od 1.1.2022 dochází ke změně plateb:

• pro občany Oseka za stavební odpad nad limit 300 kg
• pro občany cizích obcí za veškerý odpad

Veškeré tyto platby budou probíhat v hotovosti při předání odpadu ve sběrném dvoře.
Děkujeme za pochopení.

Rada města Oseka na svém zasedání usnesením č. RM/320/2020 schválila stanovení limitu na bezplatné odevzdání 300 kg stavebního odpadu na osobu a rok pro občany města Osek. Od 1.1.2021 mohou občané odevzdat bezplatně stavební odpad v maximálním množství 300 kg na osobu/rok ve sběrném dvoře. Při vzniku většího množství stavebního odpadu je nutno likvidaci tohoto odpadu, nad shora uvedený limit, zabezpečit na vlastní náklady.
Služby města Oseka, s.r.o.