Stanovení limitu – Stavební odpad

Rada města Oseka na svém zasedání usnesením č. RM/320/2020 schválila stanovení limitu na bezplatné odevzdání 300 kg stavebního odpadu na osobu a rok pro občany města Osek. Od 1.1.2021 mohou občané odevzdat bezplatně stavební odpad v maximálním množství 300 kg na osobu/rok ve sběrném dvoře. Při vzniku většího množství stavebního odpadu je nutno likvidaci tohoto odpadu, nad shora uvedený limit, zabezpečit na vlastní náklady.
Služby města Oseka, s.r.o.