OZNÁMENÍ OBČANŮM

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 38, zpětný odběr některých výrobků odstavec 1)b) – pneumatiky, stanovuje povinnost výrobců pneumatik zřídit místa zpětného odběru.
Tyto místa jsou zveřejněny na stránkách www.eltma.cz

S okamžitou platností se zastavuje odběr pneumatik na sběrném dvoře v Oseku.