OZNÁMENÍ MĚSTA OSEK

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a karantény pro území České republiky, kterou vláda vyhlásila 15.3.2020, a k zamezení šíření nového koronaviru COVID-19, přijal starosta města s platností od 20.4.2020 toto opatření:

Úřední hodiny městského úřadu:
pondělí a středa v době 07:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 17:00 hod.
Služba Czech POINT v době:

Pondělí 7:00 – 11:30; 12:30 – 16:45
Úterý 7:00 – 11:30; 12:30 – 14:45
Středa 7:00 – 11:30; 12:30 – 16:45
Čtvrtek 7:00 – 11:30; 12:30 – 14:45
Pro využití služby Czech POINT mimo úřední dny je nutné použít zvonek – Finanční odbor.

Budova úřadu mimo úřední dny PO a ST uzavřena, vstup bude umožněn na zazvonění.
Žádáme všechny občany, aby navštěvovali městský úřad pouze v nejnutnějších případech, vyřizovány budou pouze záležitosti, které nesnesou odkladu. Nadále je nutné dodržovat všechna bezpečností opatření.
Důležitá čísla, spojení:
Spojovatelka – správní odbor 417 837 202-3
Odbor místního hospodářství 417 837 189
Finanční odbor 417 837 214
e-mail: osek@osek.cz

Potřebujete zaplatit nájem, poplatky atd.?
Využijte bankovních převodů a elektronické bankovnictví. Splatnost místních poplatků (za psa, odpady) je k 30.6.2020, úhradu můžete tedy odložit na pozdější dobu.

Potřebujete doručit nabídku k výběrovému řízení?
Pracovníci úřadu jsou v práci, dostavte se na úřad, zazvoňte a vyčkejte otevření úřadu, vaši nabídku předejte v podatelně. Případně můžete využít pro kontaktování výše uvedené telefony.

Prosím všechny, aby maximálně využili bezkontaktní způsob komunikace (telefon, email, fax, datovou schránku).

Ve stejném režimu budou k dispozici i pracovníci Služeb města Oseka, s.r.o., příspěvkové organizace FrýTajm a zásilkovny.

Informační turistické centrum, Městská knihovna Osek, Klub seniorů v Hrdlovské 643, Společenské centrum, základní škola a mateřské školy jsou uzavřeny zcela.

Nově jsou otevřeny:
Městský sportovní areál je opět otevřen od pondělí do neděle v době od 10 do 18 hodin.
Hřbitov je otevřen v běžné otevírací době, tj. každý den 7:30 – 19:00 hod. Stále platí omezení – nářadí a konve se nepůjčují.
Sběrný dvůr – běžná otevírací doba.

Děkuji za vlnu solidarity, která se mezi námi objevila. Děkuji každému, komu není současný stav lhostejný a kdo jakoukoliv formou pomáhá.

Ing. Jiří Macháček v.r. V Oseku, 20.4.2020
starosta města